Aktiviteter

I Frelsens Hær i Aarhus er du altid velkommen. Følg med i de aktuelle tilbud på vores Facebookside her:

Gudstjeneste

Hver søndag kl. 14:00

Bibeltime

Sidste søndag i måneden efter
gudstjenesten.

Onsdagstræf

Vores Senior-klub

Hver onsdag kl. 13:00

Sangaften

Sange fra
en svunden tid